PlaceID
place.htm.wiki

I. Thực tế nhu cầu

Thế giới luôn hằng động, một sự kiện thường phải tối thiểu liên quan đến các yếu tố như: ở đâu, khi nào,... Nên, nếu như mỗi hệ thống trang website, phần mềm thường phải xây dựng một hệ thống placeID để đáp ứng nhu cầu "ở đâu" như thế thì sẽ tốn rất nhiều công sức. Công sức ở đây có thể hình dung là: mỗi hệ thống dùng riêng một hệ PlaceID, tốn nhiều thời gian nhập liệu và chỉnh sửa. 

Tính đến thời điểm này, với Việt Nam thì hệ thống PlaceID có 3 cấp : tỉnh, huyện, xã đã có 11.384 đơn vị; toàn thế giới hiện có 237 quốc gia thì có thể đến 3 triệu đơn vị địa danh. Tại mỗi địa danh thì có thể tạo ra nhiều trang website với chức năng chuyên biệt như: rao vặt, việc làm, dịch vụ bất động sản, khách sạn, vận tải, y tế, khóa học vv... và giờ đây, các trang như vậy không cần tạo ra và quản lý hệ thống PlaceID nữa.


II. Tích hợp sẵn cho nền tảng HTM.WIKI

Cách chúng tôi làm là: tạo ra một chuẩn thống nhất từ đầu, hệ thống PlaceID theo nhiều cấp hành chính ở mọi nơi trên mặt đất này. Tạo 1 lần, quản lý tại 1 chỗ, và đưa vào quy chuẩn lưu trữ, chỉnh sửa, bổ sung, truy xuất qua API.

Mọi trang website, phần mềm sử dụng nền tảng HTM.WIKI, hoặc do W3AMP hoặc do Thông Chánh cung cấp đều mặc nhiên sử dụng nguồn lực sẵn có này.

Các công cụ khác phục vụ ở tầm chuyên biệt (nền tảng) cũng đều được tạo theo chuẩn mực tương tự như vậy. Việc này giúp cho trang website truy cập nhanh, đa số các mục chính yếu không cần phải bảo dưỡng định kỳ như các trang website biệt lập.


III. Cộng đồng người dùng

Trước mắt, các chuẩn dữ liệu và dữ liệu này được tạo ra theo quy trình chuẩn mực rõ ràng. Được áp dụng cho các dự án phần mềm của những đối tác của chúng tôi. Trong tương lai, khi có đủ thời gian, chúng tôi sẽ công bố nó và cho mọi nhà phát triển sử dụng hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn là nhà phát triển, có nhu cầu từng phần hoặc trọn bộ đều có thể email cho chúng tôi để cùng nhau chia sẻ và tiết kiệm đáng kể nhiều thời gian đấy.


IV. Kết nối mặc định

Nếu bạn là nhà lập trình viên, với nền tảng khác với W3AMP, HTM.WIKI thì bạn có thể truy xuất dữ liệu thô tại:
https://place.htm.wiki/index.php?site=h&t=countries
Click vào tên quốc gia, sẽ hiện ra trang dữ liệu thô.

V. Chụp màn hình  ‹    
A+   A-
HTM.WIKI - W3AMP & NHẬT KÝ